Video
Chương trình quản trị MARKETING và BÁN HÀNG
Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là hết sức khốc liệt. Muốn tồn tại và không ngừng phát triển các doanh nghiệp phải làm thế nào đó để thoả mãn tốt nhất mọi nhu cầu của mọi khách hàng, đồng thời phải biết thực hiện thành thạo khâu (được coi là hết sức quan trọng của quá trình tái sản xuất) bán hàng/tiêu thụ sản phẩm
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
      VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP


CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING VÀ BÁN HÀNG

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING VÀ BÁN HÀNG.

Cạnh tranh trong nn kinh tế th trường là hết sc khc lit. Mun tn ti và không ngng phát trin các doanh nghip phi làm thế nào đó đ tho mãn tt nht mi nhu cu ca mi khách hàng, đng thi phi biết thc hin thành tho khâu (được coi là hết sc quan trng ca quá trình tái sn xut) bán hàng/tiêu th sn phm. Cho dù sn phm làm ra có tt, r và nhiu tin ích khác nhưng chưa chc khách hàng đã đón nhn sn phm ca bn vì h còn chưa biết hoc nghi ng chính sn phm ca bn. Đ có th được người tiêu dùng chp nhn sn phm, dch v ca bn, mt mt doanh nghip ca bn phi không ngng ci tiến công ngh, nâng cao cht lượng sn phm, dch v, gim chi phí và giá thành, đng thi, bn còn phi thc hin tt công tác marketing và bán hàng. Vì vy chương trình ca chúng tôi được thiết kế vi mc đích không ch trang b kiến thc cơ bn mà còn cung cp nhng kinh nghim v marketing và bán hàng cho bn bi nhng thy cô và nhng chuyên gia hàng đu v marketing ca trường Đi hc Kinh tế quốc dân.

Chương trình quản trị marketing và bán hàng của chúng tôi bao gồm 2 phần:

Phần 1. Qun tr marketing vi thi gian hc 8 bui nhm trang b cho hc viên nhng kiến thc tng quát v marketing và kinh nghim thc tin v vn dng marketing trong các khâu ca quá trình sn xut và kinh doanh ca doanh nghiệp.

Phần 2. Bán hàng vi thi gian hc là 4 bui nhm trang b cho hc viên nhng kiến thc, k năng cơ bn và kinh nghim trong bán hàng hoc tiêu th sn phm ca doanh nghiệp.

II. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING VÀ BÁN HÀNG


1. Mục tiêu
1.1. Trang bị nhng kiến thc cơ bn, nâng cao và chuyên sâu v marketing và bán hàng, tiêu th sn phm cho cán b kinh doanh và qun lý doanh nghip hot đng trong cơ chế th trường

2. Đối tượng  
2.1. Giám đốc, Phó giám đc marketing và bán hàng, trưởng phó b phận marketing và bán hàng.
2.2. Chuyên viên, trợ lý, nhận viên marketing và bán hàng.
2.3. Giảng viên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu của các bộ, trường, viện.

3. Nội dung 
3.1. Quản trị marketing
a- Những vn đ cơ bn của marketing
b. Nghiên cứu th trường và hành vi người tiêu dùng, người mua.
c. Các Công cụ của Marketing (4P)
d. Xây dựng các chiến lược và kế hoch tiếp thị
e. Ứng dụng marketing
3.2. Bán hàng
a. Xây dựng kế hoạch bán hàng
b. Tổ chc h thng phân phối
c. Các phương thức bán hàng
d. Quản trị bán hàng
e. Kỹ năng bán hàng

4. Giảng viên
Giảng viên là các GS, PGS, TS, ThS ca trường đại học kinh tế Quốc dân giảng dạy

5. Phương pháp và thời gian
Khoá học áp dng các phương pháp ging dy tích cc, phương pháp đi thoi, kết hp đc thoi vi trao đi vi hc viên ngay trên lp và phương pháp tình huống.

6. Thời gian đào tạo.
Thời gian đào to được d kiến 12 buổi.

7. Địa điểm học tập
Trung tâm đào tạo ngun nhân lc và hp tác doanh nghip. Phòng 101 s 23 ngõ 167 Tây Sơn, Đng Đa, HN. ĐT: (04)3.8572641 – 3.5332236. Website: daotaonguonnhanluc.com

8. Học phí
2.000.000 triệu đng/1 hc viên, đăng ký tp th t 5 người tr lên được giảm giá 10%.

9. Cấp chứng chỉ
Cuối khoá hc, hc viên có nhu cu cp chng ch cn phi viết báo cáo thu hoch dưới dng chuyên đ theo hướng dn ca ging viên. Hc viên nào chuyên đ đt yêu cu tr lên s được cp chng ch tt nghip ca trường Đi hc Kinh tế Quốc dân.
 
                            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 
                                           Th.S Nguyễn Ngc Linh
 
Tin tức cùng loại
Chương trình kế toán trưởng
Chương trình hướng dẫn thực hành sổ sách kế toán
Chương trình đào tạo Kế toán viên Tổng hợp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thuế và Kế toán Thuế
Chương trình Nghề Kế toán chuyên nghiệp
Chương trình đào tạo nghề kế toán 4,5 tháng
Chương trình đào tạo nghề kế toán 06 tháng
Chương trình đào tạo Kế toán Máy
Marketing trong ngân hàng
Excel ứng dụng trong kế toán & tài chính
Chương trình đào tạo Tin học văn phòng
Nếu không xem được video bạn phải cài Flash Player
Transparent
file=/images/ImgVideo/1_1.flv&autostart=false&image=images/ImgVideo/1.jpg
file=/images/ImgVideo/2_1.flv&autostart=false&image=images/ImgVideo/2.jpg
file=/images/ImgVideo/3_1.flv&autostart=false&image=images/ImgVideo/3.jpg
file=/images/ImgVideo/4_1.flv&autostart=false&image=images/ImgVideo/4.jpg
file=/images/ImgVideo/5_1.flv&autostart=false&image=images/ImgVideo/5.jpg
file=/images/ImgVideo/6_1.flv&autostart=false&image=images/ImgVideo/6.jpg
file=/images/ImgVideo/7_1.flv&autostart=false&image=images/ImgVideo/7.jpg
Transparent
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2
Transparent
Hỗ trợ 3
Transparent
Hỗ trợ 4
Tin mới đăng
Đối tác
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Thông tin tuyển sinh Chương trình đào tạo Hợp tác đào tạo Cộng Đồng SV Đăng ký học

Add:Add: P.101 Nhà B Số 23/167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội - Tel/Fax: 043.8572641 - 5332236
Copyright © 2009 DaoTaoNguonNhanLuc. Thiết kế và phát triển bởi VN2C